PHẪU THUẬT PHACO NHẬP MÔN

5 Tháng Mười, 2016 0

Hiện nay, kỹ thuật phaco đã trở thành phổ biến trong phẫu thuật lấy thủy tinh thể đục đặt thủy tinh thể nhận tạo trong […]

1 2 3 41