CT NGỰC

Chụp cắt lớp vi tính (CLVT) phổi và lồng ngực đánh giá được tình trạng bệnh lý của xương sườn, màng phổi, nhu mô phổi, […]